Uslovi korišćenja

Svoje podatke možete menjati kada se sa svojim korisničkim imenom i lozinkom ulogujete na naš sajt i pristupite stranici ''Moj nalog. Na ovom mestu, takođe, možete menjati i druge podatke vezane lično za Vas, pregledati svoje porudžbine, njihove statuse kao i omiljene proizvode.

Hvala Vam što ste posetili naš vebsajt www.shop.fitproduct.rs (u daljem tekstu: Sajt). Pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišcenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt.
 
Sadržaj na ovim stranama omogućio Vam je Fit Product doo, Svetozara Markovica 16, 32000 Cacak, Srbija (u daljem tekstu: Fit Product). Informacije koje se nalaze na ovom vebsajtu su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom. Vaš pristup, kao i korišćenje sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na www.shop.fitproduct.rs. Posetom i korišćenjem ovog sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez ograničenja, prihvatate iste. Prihvatanjem ovih uslova smatra se da prihvatate korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. •  Autorska prava - vlasništvo sadržaja
 •  Ograničenje pristupa
 •  Privatnost podataka
 •  Registrovane oznake - Logotip
 •  Opšte odricanje od odgovornosti
 •  Ograničenje odgovornosti
 •  Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica
 •  Vaši hiperlinkovi do ovog Sajta
 •  Ponašanje korisnika - komentari i servisi za razmenu informacija
 •  Predviđanja i izjave o namerama
 •  Opšti deo

Autorska prava - vlasništvo sadržaja


Stranice na našem vebsajtu zaštićene su Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim srodnim zakonima. Svaka neovlašcćena upotreba sadržaja, svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Fit Product. To znači da, ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod) možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju, uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu, koja se nalaze u samom sadržaju.

 

Ne smete distribuirati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja Fit Product doo. Kao uslov za Vaš pristup i korišćenje ovog Sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj Sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu. Zabranjeno je korišćenje Sajta za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala kojim se krše važeći zakonski propisi.

 

Izmenama teksta na ovoj stranici sajta, Fit Product doo može izmeniti Uslove u bilo kom trenutku. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama te bi trebalo da posetite ovu stranicu s vremena na vreme da biste se informisali o trenutno važećim uslovima zato što su oni za Vas zakonom obavezujući. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane zakonskim aktima ili navedenim pravnim obaveštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog Sajta. Fit Product neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz eventualnih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranama. 


Ograničenje pristupa

Nepoštovanje uslova, rokova i napomena na ovim stranicama imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su Vam dodeljena, bez prethodnog obaveštenja, a Vi morate odmah uništiti sve primerke materijala koje poseđujete ili su pod Vašom kontrolom. Fit Product zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da Vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

 

Privatnost podataka

 

Da bi ispunili Vaše zahteve i potrebe, Fit Product prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog sajta. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. Fit Product se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika sajta. Fit Product poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na web stranama Lista i ostale podatke o korisniku, Fit Product neće davati na uvid trećoj strani sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima.

 
Svi lični podaci (Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće Fit Product u skladu sa Izjavom o privatnosti Sajta. Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni. Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt (više o tome u segmentu cookies)

 

Registrovane oznake - Logotip

 

Logotip Fit Product je u vlasništvu Fit Product doo. Na sajtu se mogu naći zaštitni znaci i oznake drugih kompanija sa kojima Fit Product sarađuje i ciju robu prodaje. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba logotipa i oznaka i to predstavlja kršenje zakona o robnim žigovima, zakona o kopirajtu, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

 

Opšte odricanje od odgovornosti

 

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost.  Fit Product doo, niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Fit Product u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledicnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obaveštenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogucnosti takve štete. Ukoliko iz bilo kog razloga, upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potebom za servisiranjem opreme Vi ste odgovorni za nastale troškove.

 

Fit Product ulaže velike napore da sajt fitproduct.rs bude bezbedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (recimo, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke. Fit Product ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na veb sajtu, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

 

Ograničenje odgovornosti

 

Celokupan sadržaj, informacije, proizvodi, materijali i usluge, prikazani na ovom Sajtu je prikazan kakav jeste bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Bilo jasno izraženih ili implicitnih, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, implicitne garancije da je tacan, prilagođen odredenoj svrsi, ili da ne predstavlja kršenje propisa ili određenih prava. Fit Product ne garantuje da Vaša upotreba sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Sadržaj ovog Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Fit Product ne garantuje da će ovaj Sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Fit Product ne može garantovati za tačnost, primenljivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu. Fit Product  može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastareo, međutim, Fit Product se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom Sajtu. Takođe, ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodicno ispravljani ili da je kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

 
Informacije, saveti i mišljenja izražani na ovom sajtu ne treba tumaciti kao savete za donošenje licnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajucim strucnjakom ako vam je potreban specifican savet prilagoden Vašoj situaciji.
 

Fit Product se izričito odriče, u najvećoj mogucoj zakonom dozvoljenoj meri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne prestavljaju profesionalni savet.

 

Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica

 

Ovaj veb sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na veb sajtove ili resurse koji ne pripadaju Fit Product-u. Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas čime se olakšava pristup takvim veb sajtovima i Fit Product ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb sajtova trećih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

 

Fit Product ne daje obavezujuće izjave, ne garantuje niti se na bilo koji način obavezuje u vezi sa sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova. Postojanje linka sa veb sajtom koji ne pripada Fit Product ne znači da Fit Product podržava sadržaj ili korišćenje takvog veb sajta niti njegovog vlasnika. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da Fit Product nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

 

Vaši hiperlinkovi do ovog Sajta

Možete obezbediti hiperlinkove do ovog Sajta samo nakon dobijanja prethodne izričite pismene dozvole od Fit Product doo.

 

Ponašanje korisnika - komentari i servisi za razmenu informacija

 

Fit Product zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatra nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.
Korisnički nalozi registrovanih korisnika vlasništvo su davaoca usluge i svaka zlopotreba istih je kažnjiva u skladu sa važećim zakonom. Svaki korisnik ima pravo registovati i koristiti jedan korisnički nalog. Višestruke registracije i korišćenje više korisničkih naloga mogu dovesti do suspenzije svih korisničkih naloga istog korisnika. Nakon što je korisnik upozoren, korisnički nalog koji omogućuje komentarisanje sadržaja može biti suspendovan od 7 do 30 dana, a u ekstremnim slučajevima i duže. Izbegavanje suspenzije otvaranjem drugog naloga nije dopušteno. Korisnički nalog može biti zabranjen za stalno ako korisnik nakon isteka kazne opet prekrši pravila. Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima.
 
Zabranjen je unos komentara koji nemaju nikakve veze s temom koja se komentariše. Svaki komentar koji se ne odnosi isključivo na temu teksta biće obrisan bez dodatnog pojašnjenja.

 

Predviđanja i izjave o namerama

 

Sajt može sadržati izjave, procene ili projekcije koje čine očekivanja Fit Product  doo u budućnosti koje za Vas mogu predstavljati određeni rizik ili nesigurnosti ukoliko na osnovu njih donosite određene odluke. U nekim slučajevima koristimo reči kao što su „verovati“, „savetovanje“, „namera“, očekivati“, „predviđati“, „plan“, „cilj“ i slične izraze kako bismo identifikovali Izjave pogleda u budućnost. Ne treba da se bezrezervno oslanjate na ove izjave pogleda u budućnost. Po svojoj prirodi, izjave pogleda u budućnost nisu do kraja pouzdane, zato što odražavaju naša trenutna očekivanja i pretpostavke u vezi sa budućim događajima i okolnostima koja se mogu pokazati netačnim, koji često mogu biti van naše kontrole, a ponekad ih ne možemo ni predvideti. Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje je Fit Product stvarno postigao mogu se znatno razlikovati od tih izjava usmerenih ka budućnosti, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole kompanije Fit Product . Ne dovodeći u pitanje nijednu zakonsku obavezu u vezi sa ispravljanjem tih izjava usmerenih ka budućnosti, Fit Product nema nameru da neprestano ažurira takve izjave sadržane na ovom veb sajtu.

 

Opšti deo

 

Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu Sajta se primenjuju Zakoni Republike Srbije. Nadležni Sud u Beogradu će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe Sajta, kao i vašeg načina njegovog korišćenja.


Sve novosti saznajte prvi